E- Ticaret Çok Geniş Bir Dünya Üstelik Tek Tip Değil

A.TR BELGESİ NEDİR? A.TR BELGESİ NASIL ALINIR?

blog yazıo

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte uluslararası ticaret giderek hız kazanmış buna bağlı olarak küçük işletmelerin ve girişimcilerin de dünya ülkelerinin pazarlarına ulaşımı, müşteri ile ilişki kurması kolaylaşmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Türkiye arasında gerçekleşen ticarete, A.TR gibi belli regülasyonlar getirilerek sürecin işleyişine kolaylık sağlanmıştır. 

A.TR Belgesi Nedir?

A.TR; Türkiye ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında gerçekleştirilen ticarette kullanılan bir tür dolaşım belgesidir. Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde kullanılan bu belge, ihracatçı tarafından düzenlenmektedir. 

A.TR Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Birliği’ne ihracat yapacak olan firma, bağlı olduğu Ticaret Odasınca tasdiklenmesinin ardından gümrük idaresi tarafından vize edilir ve bunun için malların menşei önemli değildir. Malzemelerin yalnızca serbest dolaşımda olması yeterli olmaktadır.. A.TR belgesi, Türkiye’den AB (Avrupa Birliği) ülkelerine ve AB ülkelerinden Türkiye’ye ihraç edilen ürünler için düzenlenmekle birlikte, ihraç edilen ürünlerin üçüncü ülkelerden geçmesi ya da bu ülkelere aktarılması sırasında Türkiye ile AB ülkeleri arasında düzenlenen tek bir belge yeterli olmaktadır.

A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümler 03.09.2002 tarihli ve 24865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4616 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” ile düzenlenmiştir.

Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında oluşturulan gümrük birliği uygulaması, sanayi ürünlerini ve işlenmiş gıda ürünlerini kapsamaktadır. Öte yandan, meyve sebze konserveleri, domates salçası, dondurulmuş ve kurutulmuş ürünler, et ürünleri vb. AB tarafından tarım ürünü sınıfına girdiği için bu belgenin düzenlenmesi gerekmemektedir. Bu ürünlerin ticaretini gerçekleştirebilmek için EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenmesi şartı aranmaktadır.

A.TR Belgesi Ne İşe Yarar?

Türkiye ve AB ülkeleri arasında ithal ya da ihraç edilen ürünler için kullanılan ve gümrük birliği kapsamında oluşturulan A.TR belgesi, karşılıklı olarak belirlenmiş olan ürünlerin, gümrük rejimine tabi olarak, herhangi bir gümrük vergisi ödemeden ithalat ya da ihracatının yapılmasını sağlamaktadır.

A.TR Belgesi Nasıl Düzenlenmelidir?

Türkiye’de A.TR belgesi düzenleyen ihracatçılar belgeyi genelde İngilizce olarak düzenlemektedirler. Türkçe olarak düzenlenmiş belgelerde de AB ülkelerinin dillerinden birisi ile daha düzenlenmesi şartı aranmaktadır. Buna ek olarak, AB ihracatçıları tarafından düzenlenen belgelerde, belgenin topluluk ülkelerinden herhangi birinin resmi dili ile düzenlenmiş olması yeterli gelmektedir.

Örneğin; Almanya’dan ithal edilecek olan bir ürün için A.TR belgesinin sadece Almanca olarak düzenlenmesi yeterli olacaktır.

A.TR belgesinin ön yüzünde ihracatçı, malın gönderildiği firma, ihraç edilen ülke, varacağı ülke, malzemelerin tanımı, taşımaya ilişkin bilgiler, koli markaları, sıra no, sayısı ve cinsi, brüt ağırlık, gözlemler, gümrük vizesi ve ihracatçı beyanı yer almaktadır.

A.TR belgesinin arka yüzeyinde ise, gerekli hallerde gümrükler tarafından talep edilen belgenin doğruluğunun kontrol edildiği, denetim talepleri ile bu denetimlerin sonuçları ve bu A.TR belgesinin nasıl düzenlenmesi gerektiği hakkında bilgiler mevcuttur.

A.TR belgesi bilgisayarda veya el yazısı ile düzenlenebilmektedir. El yazısı ile doldurulacak belgeler mutlaka tükenmez kalem ile baştan sona büyük harfler kullanılarak doldurulmalı ve belgede silinmiş yerler, ekler, üstü birkaç kere çizilmiş ya da karalanmış kısımlar olmamalıdır. Düzeltmeler, yanlış yazılan yerlerin üzeri bir kez çizildikten sonra yanına doğruları yazılacak şekilde yapılmalıdır. Hatta, eğer imkan var ise boş bir belgeyle yeniden düzenlenmelidir. Düzenleme işlemi bittikten sonra düzeltmeler gümrük idaresine mutlaka tasdik ettirilmelidir.

Hangi Ülkelere Yapılan İhracatta A.TR Belgesi Düzenlenmelidir?

A.TR belgesinin, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında düzenlenen bir dolaşım belgesi olması nedeni ile, A.TR belgesi Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile yapılan ihraç ürünlerde düzenlenmektedir.