fbpx
Şimdi Ara: +90 216 232 28 40
DDP ve DDU Nedir?

DDP ve DDU Nedir?

   İhracat ve ithalat aşamasında bilinmesi gereken bazı teslimat terimleri vardır. Bunlardan ikisi DDP ve DDU’dur. DDP nedir, DDU nedir. Yükümlülükleri nedir, sağladığı faydalar nedir? Bu yazımızda bu konulara değineceğiz.

DDP Nedir?

    DDP (DILEVERED DUTY PAİD) ‘’gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim’’. İthalatçı, ihracatçı arasında yapılan satış sözleşmesinde malların belirtilen varış noktasında gümrük vergileri ödenmiş şekilde ithalatçıya yapılan teslim şekline denir. Bu ticaret şartında ihraç edilen mallar ihracatçı tarafından, belirlenen varış noktasına taşınır. Satıcı varış limanı gümrük işlemleri yapar. Vergilendirmelerin ödenmesi, malların taşınmasındaki taşıma giderleri satıcıya aittir. Masraflarla ilgili tüm risklerin karşılanması satıcının sorumluluğundadır. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, satıcı burada en büyük sorumluluğu alan taraftır. İhraç ettiği malları en güvenli şekilde ithalatçıya ulaştırma aşamasındaki risklerden sorumludur. İhracatçı için riskli olan bu ticaret şartı ithalatçı için de bir o kadar avantajlıdır.

DDP Teslim şeklinin özellikleri: 

    Bu teslim şeklinde satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal edilen ilkede, sözleşmede belirtilen yerde hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, ihraç ettiği malların teslim noktasına kadar taşınması ile yükümlüdür. Gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. DDP teslim şeklinde satıcı gümrük vergilerini ödemek zorundadır ve alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder. Her türlü taşıma şeklinde kullanılır.

Satıcı:

    DDP teslim şeklinde, en ağır yükümlülüğü satıcı alır; sözleşme koşullarına uygun olarak malı hazırlar, kendi ülkesinde ve alıcının ülkesinde gerekli belgeleri hazırlar, ithalat ve ihracat gümrük işlemlerini tamamlar. Mallar teslim edilene kadar mallarla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Malların teslimi alıcının ülkesinde belirlenen tarihte, belirlenen yerde gümrük vergileri de ödenmiş şekilde gerçekleştirilir. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe ödenen KDV ve doğan tüm vergilerin ödenmesi satıcının sorumluluğundadır.

Alıcı:

    Sözleşme koşullarına uygun olarak satın aldığı mala karşılık gelen bedeli öder ve malları teslim alır. Malların sözleşmede belirtildiği şekilde teslim edildiği andan itibaren teslim aldığı mallarla ilgili tüm masrafları karşılar.

DDP’de Fiyat Hesaplaması: DDP teslimat şeklinde masrafların geneli satıcı tarafından karşılandığı için satıcının fiyat hesaplamasını doğru bir şekilde yapması gerekmektedir.

Fiyat hesaplaması yaparken, satıcı taraf ürün maliyetini iyi hesaplamalıdır. Maliyet hesaplarken dikkat edilecekler;

  • Kar payı,
  •  Ürün paketleme masrafları,
  • Fabrika yükleme masrafları,
  • İç nakliye ve gümrük masrafları,
  • Sigorta masrafları, navlun masrafları,
  • Alıcı ülkenin gümrük masrafları, lokal vergileri,
  • Malların nakliye, boşaltım masrafları

DDU nedir?

DILEVERED DUTY UNPAİD Türkçe olarak ‘’gümrük vergileri ödenmeksizin teslim’’ anlamına gelen, satıcının malları ithalat için gümrüklemeden ve alıcı ile anlaşılıp belirtilen varış yerinde gelip taşıma aracından boşaltılmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eden uluslararası ticaret terimidir.

Teslim Şeklinin Özellikleri:

    Bu teslim şeklinde, satıcı taraf malları, teslimat adresinde, ithalat işlemleri yapılmamış ve malları varış yerine götüren araçtan boşaltmadan alıcının emrine hazır bulundurmakla yükümlüdür. Bu ticarette ithalat gümrük işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir. Her türlü vergi, harç vb. gibi giderleri karşılamak zorundadır.

İki taraf, ithalat gümrük işlemlerinin de satıcı tarafından gerçekleştirilmesini isterlerse, satış sözleşmesinde açık kelimelerle belirtmeleri gerekir.

Satıcı:

    DDU teslim şeklinde satıcının sorumluluğu fazladır. Alıcının isteği doğrulusundaki malları yapılan sözleşme kapsamına uygun olarak hazırlar. İhracatta doğacak gümrük işlemlerini tamamlar ve masrafları karşılar. Yüklemenin gerçekleştiğini ve malların teslimat noktasına doğru yola çıktığını bildirmek satıcının görevidir. Anlaşılan teslimat noktasına kadar ürünlerin taşınmasını sağlar. Taraflar taşıma sözleşmesi düzenler. Teslimat noktasına kadar olan navlun bedelini karşılar. Burada satıcının nakliye sigortası için bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Satıcının görevi, teslimat noktasına kadar ulaştırdığı malları araçtan boşaltmaksızın alıcının emrine hazır bulundurmakla sona erer. DDU’da tüm riskler ve doğacak masraflar alıcıya aittir.

Alıcı:

    Alıcı sözleşmeye uygun olarak satın aldığı malın bedelini öder. İthalat işlemlerini yapmak, gümrük belgelerini düzenlemek, oluşan vergi ve harçları ödemek alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, DDU teslim şeklinde belirtildiği üzere yapılan mal teslimini kabul eder ve maliyetleri de karşılar. Alıcı, malların taşınması kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen, bir nakliye sigortası yaptırabilir.

2011 yılında yapılan bir düzenleme ile DDU yürürlükten kaldırılmıştır.

DDP ve DDU ithalat ve ihracat aşamasında kullanılan, alıcı ve satıcının sorumluluklarının belirlendiği düzenlemedir. Gümrük, ulaşım ve teslimat aşamalarını kapsayan bu aşamada tarafların neler yapması gerektiğini bildirir.

Aralarındaki Farklar Nelerdir?

DDP teslimde sorumluluk büyük oranda satıcıya aittir. Mallar alıcıya ulaşana kadar tüm işlemler, vergiler sorumluluklar satıcı tarafından karşılanır. DDU teslimatta ise gümrük işlemleri, gümrük vergilerinin düzenlenmesi, oluşan vergi ve harçlar tamamen alıcının sorumluluğundadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.