A.TR BELGESİ NEDİR? A.TR BELGESİ NASIL ALINIR?

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte uluslararası ticaret giderek hız kazanmış buna bağlı olarak küçük işletmelerin ve girişimcilerin de dünya ülkelerinin pazarlarına ulaşımı, müşteri ile ilişki kurması kolaylaşmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Türkiye arasında gerçekleşen ticarete, A.TR gibi belli regülasyonlar getirilerek sürecin işleyişine kolaylık sağlanmıştır. Buna bağlı olarak, Türkiye Avrupa Birliği’nde yer alan bir ülke olmasa da, A.TR belgesi ülkemizdeki KOBİ’ler ve girişimciler için de gerek Dünya pazarına ulaşım gerek bu pazardaki ilişkileri kurma ve yönetme konularında büyük bir avantaj sağlamıştır.

A.TR Belgesi Nedir?

A.TR; Türkiye ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında gerçekleştirilen ticarette kullanılan bir tür dolaşım belgesidir. Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde kullanılan bu belge, ihracatçı tarafından düzenlenmektedir. 

A.TR Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Birliği’ne ihracat yapacak olan firma, bağlı olduğu Ticaret Odasınca tasdiklenmesinin ardından gümrük idaresi tarafından vize edilir ve bunun için malların menşei önemli değildir. Malzemelerin yalnızca serbest dolaşımda olması yeterli olmaktadır.. A.TR belgesi, Türkiye’den AB (Avrupa Birliği) ülkelerine ve AB ülkelerinden Türkiye’ye ihraç edilen ürünler için düzenlenmekle birlikte, ihraç edilen ürünlerin üçüncü ülkelerden geçmesi ya da bu ülkelere aktarılması sırasında Türkiye ile AB ülkeleri arasında düzenlenen tek bir belge yeterli olmaktadır.

A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümler 03.09.2002 tarihli ve 24865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4616 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” ile düzenlenmiştir.

Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında oluşturulan gümrük birliği uygulaması, sanayi ürünlerini ve işlenmiş gıda ürünlerini kapsamaktadır. Öte yandan, meyve sebze konserveleri, domates salçası, dondurulmuş ve kurutulmuş ürünler, et ürünleri vb. AB tarafından tarım ürünü sınıfına girdiği için bu belgenin düzenlenmesi gerekmemektedir. Bu ürünlerin ticaretini gerçekleştirebilmek için EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenmesi şartı aranmaktadır.

A.TR Belgesi Ne İşe Yarar?

Türkiye ve AB ülkeleri arasında ithal ya da ihraç edilen ürünler için kullanılan ve gümrük birliği kapsamında oluşturulan A.TR belgesi, karşılıklı olarak belirlenmiş olan ürünlerin, gümrük rejimine tabi olarak, herhangi bir gümrük vergisi ödemeden ithalat ya da ihracatının yapılmasını sağlamaktadır.

 

Yurt dışına ürün gönderimi ve yeni nesil e-ihracat düzeni hakkında daha detaylı bilgi almak için diğer içeriklerimizi okuyabilirsiniz.

Yurt dışı kargolarınızı güvenli ve en hızlı şekilde ulaştırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.