AVRUPA BİRLİĞİ E-TİCARET KANUNU YÖNETMELİĞİ’NDEKİ DÜZENLEMELER NELER GETİRDİ?

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz aylarda e-ticarette birtakım yeni kurallar getiren düzenlemelerde bulundu. AB (Avrupa Birliği) genelinde uygulanmaya başlanan ve alınan kararlarla hayata geçen yeni kurallar, uyruğa ya da ikamete bağlı çevrimiçi ayrımcılık anlayışına son verdi. Alınan kararlar doğrultusunda, belirlenmiş olan bir ülkeye ait banka veya kredi kartıyla ödeme yapmak zorunluluğu ve ülkeye özgü web sitelerine tekrardan yönlendirme gibi engellemelerin önüne geçilmiş oldu. Böylece, çevrimiçi satıcılar nereden online alışveriş yapıldığı fark etmeksizin artık bütün tüketicilere eşit davranmak durumunda olması nedeniyle de AB E-Ticaret Kanunu Yönetmeliği’ndeki düzenlemeler sayesinde sınır ötesi e-ticaret işleyişinde büyük bir eşitlik sağlanmış olundu.

Avrupa Birliği’ndeki deki karar vericiler, yurt içinde gerçekleştirilen e-ticaret teslimatlarına göre sınır ötesi e-ticaretteki kargo fiyatlarının 3 ila 5 katı olmasını göz önünde bulundurarak, AB ülkeleri arasında gönderi yapmanın en ekonomik yolunu bulmayı amaçlayarak düzenleme yoluna gitmiştir. Avrupa’da yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde ortaya çıkan tabloda, online platformlarda satış gerçekleştirmek isteyenlerin %62’sinin yüksek kargo fiyatlarını bir problem olarak tanımladığı görülmektedir. Bu verileri değerlendiren AB, global e-ticarin gelişiminde bir kırılma noktası yaratarak uygun navlunlara erişimi kolaylaştırmıştır. 


AB Ticaret Kanunu Düzenlemesi Neler Getirdi?

  • E-ticaret platformlarında satış gerçekleştirenler, kargo fiyatlarını net bir şekilde açıklamak zorunda olduğu için artık tüketiciler kolayca kıyaslama yapabilmektedir.
  • Ulusal mevkideki yetkililer artık her yıl taşıyıcı firmalardan bilgi toplayacak ve buna bağlı olarak kargo teslimatlarının evrensel bir hizmet yükümlülüğüne tabi olduğu zamanlarda, tarifelerin yüksek olduğu yerleri değerlendirmeye alacaktır.
  • AB’ye üyeliği bulunan devletlerin çevrimiçi tüketicilerini korumaya alan kurallara göre, artık dolandırıcılık yapılan siteler tespit edilerek, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilebiliyor. Bu duruma ek olarak, hileli ürün satışı gerçekleştiren online satıcıların kimliklerinin tespiti internet servis sağlayıcılarından veya bankalardan bilgi talep edilerek belirlenebilmektedir.
  • Yeni düzenlemeler ile birlikte, tüketicilere verilen dijital içerik hizmetleri ve dijital hizmetler (tüketicilerin bir bedel ödemeleri beklenmeden), satıcı ile kişisel verilerini paylaşmaları durumunda sağlanmaktadır ve böylece tüketiciye verilen haklar çok daha net bir çerçevede belirlenmiş olmaktadır.
  • Alınan kararlar doğrultusunda, çevrimiçi platformlar, tüketicileri hangi satıcıdan ürün satın aldıkları konusunda bilgilendirmek zorundadır.