GTİP (HS CODE) KODU NEDEN ÖNEMLİDİR VE NEYE GÖRE BELİRLENİR?

GTİP Kodu Neden önemlidir?

GTİP kodu Dünya'nın her yerinde uluslararası ticarette gümrük tarafından, gönderilen ürünlerin sınıflandırılması amacı ile kullanılmakta ve en az altı rakamdan oluşmaktadır. Böylece, gümrük resimleri ya da diğer bir deyiş ile gümrük vergileri doğru bir şekilde hesaplanabilmekte ve gerekli görülen kısıtlamalar uygulanabilmektedir. Özetle, GTİP taşınan malzemeler hakkında detaylı olarak bilgi vermekte olup, buna bağlı olarak da taşıma esnasında alınması gereken önlemlerin ve uygulanacak vergilerin belirlenmesini sağlamaktadır. Bütün bunların yanı sıra, uzman bir gümrük müşavirinden gümrük tarifesi beyanı için destek alınmasında yarar vardır. 

Ek olarak, GTİP kodunu ticari faturaya ve diğer gönderim belgelerine eklemez ise, alıcının yanlış vergi ödemesi riski ortaya çıkacak ve muhtemelen gönderinin alıcıya ulaşması gecikecektir. 

Mallarınızı GTİP kodu vasıtası ile doğru bir şekilde sınıflandırmak aşağıdaki maddelerden haberdar olmanızı sağlar ve bu bilgilere sahip olmanız doğrultusunda hem zaman anlamında hem de maddi anlamda birçok avantaj yakalarsınız. Çünkü malzemelerinizi doğru sınıflandırmak:

 • Doğru miktarda gümrük vergisi ve doğru meblağda KDV ödemenizi sağlar.
 • Ürünlerinizin herhangi birinde gümrük vergisinin askıya alınıp alınmadığına dair haberdar olabilirsiniz
 • Herhangi bir tercihli gümrük vergisi oranının uygulanıp uygulanamayacağını biliyor olursunuz.
 • Tüketim vergilerinin ya da anti-damping gümrük vergilerinin geçerli olup olmadığını bilebilirsiniz.
 • Yanlış sınıflandırma için geri ödemelerde faiz ödemezsiniz.
 • Malzemelerine el konulmaz veya hareketleri gecikmez.

GTİP Kodu Neye Göre Belirlenir?

GTİP kodu toplam 12 haneden oluşmaktadır ve Gümrük Tarife Cetvelinin ilk 6 hanesi tüm dünyada aynı olmaktadır. GTİP kodunun ilk 8 hanesi ise Avrupa Birliği’nde aynıdır. Hane sayısı her ülkeye göre değişmekle beraber, Türkiye Gümrük Tarife Cetvelini 12 haneli olarak kullanan tek ülkedir. 

Her ülke kendi ihtiyaçları doğrultusunda tarife sistemini oluşturmaktadır. Ülkeler tarife sistemlerini oluşturmak amacı ile bu haneleri yaratırken özellikle üç maddeyi göz önünde bulundurmaktadırlar: ürünleri sınıflandırma detayı, istatistiksel veriler gümrük vergileri uygulamaları. Bizim ülkemizde ise bu oldukça ayrıntı içermektedir.

GTİP Rakamlarının pozisyonu aşağıdaki maddeler ile özetlenebilir:

 • Ürün pozisyonunu ilk 4 rakam temsi etmektedir.
 • Dünya Gümrük Örgütü’ne üye olan ülkelerce ise ilk 6 rakam kullanılmaktadır.(Bu 6 rakam literatürde AS Nomanklatür Kodu olarak geçmektedir.)
 • AB (Avrupa Birliği) ülkelerince ise 7. ve 8. rakamlar kullanılmaktadır. (Bahsi geçen rakamlar literatürde AB Kombine Nomanklatür Kodu olarak geçmektedir.)
 • Farklı vergi uygulamalarına istinaden açılmış olan pozisyonları ifade eden rakamlar ise 9. Ve 10. rakamlardır. (Literatürdeki karşılığı: Milli Alt Açılım Kodu)
 • Gümrük Tarife İstatistik (GTİP) kodlarını 11. Ve 12. rakamlar göstermektedir.